Sbírka pro Ukrajinu

Ve čtvrtek 3. března se naše škola zapojila do humanitární pomoci Ukrajině, kterou organizovala Charita Hodonín. Všechny potraviny a drogerii převeze Charita do míst, kde jsou ubytováni lidé, kteří utíkají před válečnými hrůzami a jsou na území našeho státu. Finanční dar ve výši 58 480 Kč převede Charita na účet, ze kterého je financována pomoc přímo na území Ukrajiny.

Všem rodičům, žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy děkujeme za velkou podporu a všechny dary, kterými jste přispěli na pomoc potřebným. Moc si vaší pomoci vážíme.

                                                                                                                              Ředitelství ZŠ