Sběr hliníku

V úterý 3. 5. 2022 proběhne ve cvičném bytě před vyučováním, v průběhu 1. vyučovací hodiny a 1. přestávky SBĚR HLINÍKU.

Hliník musí být roztříděný a odevzdaný za celou třídu dohromady v krabicích či pytlích.