Informace ze školní jídelny

V měsíci červnu se obědy vydávají do 30. 6. (k obědu bude párek, rohlík, fruiko). Poslední možnost změn v odhlašování i přihlašování obědů je do pondělí 27. 6. 2022 do 14.00 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 29. 6. 2022 od 11.00 – 14.00 h a 30. 6. 2022 od 9.00 – 11.30 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2022 musí být zaplaceno do 18. 8. 2022.  Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2023. Dodržujte, prosím, termín plateb!!! Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31.  8.). Od září dochází k navýšení cen stravného!!  Prosím, zadejte správnou částku a variabilní symbol (ne rodné číslo) k placení stravného!! Žáci 9. tříd musí odevzdat čipy! Pouze za nepoškozené čipy bude vrácena peněžitá záloha, na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Rodiče žáků 9. tříd, prosím, zrušte si zadané trvalé příkazy na platby stravného!! Děkuji.

Nové ceny obědů a svačinek pro šk. rok 2022/2023

Věk. kategorie

Cena  obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha na obědy

Měsíční záloha na svačinky

  7 – 10 let       34,-         20 ,-        680 ,-       400 ,-
11 – 14 let       37,-         23 ,-        740,-       460 ,-
15 a více let       40,-         23 ,-        800,-       460 ,-

Soubory