Učíme se hrou – přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

https://www.mzp.cz/

http://www.sfzp.cz/

Projekt je zaměřen na vybudování přírodní zahrady o velikosti 11 709m2 sloužící všem žákům základní školy jako „přírodovědná učebna“ ve smyslu „učení se venku“. Zahrada je zbudována v areálu ZŠ Hodonín, Očovská 1 – pozemek obklopující celou budovu školy.

Přírodní zahrada bude využívána během výuky s cílem podpořit enviromentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků. Realizace umožní dětem rozvíjet znalosti z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou a napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí.

Učíme se hrou - přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská: Projekty v realizaci: Město Hodonín (hodonin.eu) 

1. 6. 2021 proběhne Den dětí a v rámci Dne dětí se uskuteční slavnostní otevření Přírodní zahrady.

Události v regionech (Brno) — Česká televize