Pastelkovné pro prvňáčky

Město přispěje prvňáčkům na školní potřeby

Od nového školního roku 2021/2022 přispěje město žákům prvních tříd hodonínských základních škol finančním darem ve výši dva a půl tisíce korun na jednoho žáka. Příspěvek bude sloužit na částečné pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do první třídy základní školy. Pravidla pro poskytování příspěvku schválili v říjnu radní města.

O příspěvek budou moci požádat rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří splňují tyto podmínky:

  1. dítě nastoupí od 1.9. do 1. třídy základní školy v Hodoníně,
  2. dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně,
  3. dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem,
  4. žadatel podá v době od 1.7. do 31.8. žádost o poskytnutí tohoto daru,
  5. žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně), žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,
  6. žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru

Žádost je k dispozici na www.hodonin.cz (odbor sociálních věcí a školství, ve složce Aktuálně) nebo na MěÚ Hodonín, Národní třída 25, oddělení školství a mládeže odboru sociálních věcí a školství, v kanceláři č. 113, kde ji lze také osobně podat (vyřizuje Helena Trubirohová, Mgr. Hana Matějková). 

Rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí, doporučujeme podání žádosti nejdříve konzultovat se zaměstnanci úřadu práce.

Mgr. Michaela Klepáčová

odbor sociálních věcí a školství