Informace ředitelství školy

Vážení rodiče, máme za sebou jeden týden pobytu ve škole, týden, kdy probíhalo screeningové testování. Testování proběhlo bez komplikací, děti jej perfektně zvládly a hlavně se neobjevil ve škole žádný pozitivní případ. V dalších dnech se testovat děti již nebudou. Uvidíme, jak se situace s covidem bude dál vyvíjet a jaká případná opatření MZ a MŠMT stanoví.

Nás se však i nadále týkají určitá omezení o pobytu ve škole. Musíme i nadále nosit roušky či respirátory ve společných prostorech a škola musí zabezpečit zpřísněná hygienická opatření. I nadále si budou rodiče vyzvedávat děti ze školní družiny bez přítomnosti ve škole a pro případné návštěvy si budou chodit  pedagogové či asistentka ředitele k hlavnímu vchodu. Budeme také dodržovat obecně platná omezení v ČR. Týká se to především hromadné dopravy, pobytových akcí či výuky plavání.

Pokud uvidíte u dítěte příznaky respiračního onemocnění, prosím neposílejte jej do školy.  

A mám tu ještě jednu nabídku pro rodiny, které jsou v hmotné nouzi a bydlí v Hodoníně. Ve spolupráci s firmou Net-Connet se připravila možnost výhodnějšího připojení k internetu za těchto podmínek:

-        Rodina nahlásí ředitelství školy zájem o tuto službu a doloží aktuální (9/2021) potvrzení z úřadu práce o hmotné nouzi.

-        Škola nahlásí adresu zájemce firmě Net-Connet, ta prověří technické možnosti připojení.

-        Pokud lze internet poskytnou, uzavře smlouvu s rodinou dítěte.

-        Firma zdarma nainstaluje požadovanou techniku (wifi router).

-        Platba: jednorázově 1.000,- Kč za rok (plná cena za poskytovanou službu činí cca 4.800,- Kč)

-        Další podmínkou je to, že žák se zapojuje do případné distanční výuky, plní úkoly zadávané přes internet a rodina komunikuje se školou prostřednictvím internetu.

Pokud nabídka firmy Net-Connet bude trvat i v dalším roce, tak se zájemci budou v září aktualizovat, pokud pomine hmotná nouze, může rodina pokračovat po dohodě s firmou Net-Connet a nebo bude wifi zařízení demontováno.

 

S pozdravem buďme zdraví Mgr. Martin Čechovský