Informace pro rodiče

Třídní schůzky se konají v úterý 12. října v 17.00 v kmenových učebnách. Prosíme o dodržování hygienických podmínek. Při vstupu do školy je nutno nasadit respirátor. Uvažte prosím, zda by se schůzek zúčastnil pouze jeden z rodičů. V případě neúčasti zašle třídní učitel informace prostřednictvím Školy online. 

V 17.30 se uskuteční schůzka třídních důvěrníků ve školní jídelně. 

Mgr. Martin Čechovský