Informace ze školní jídelny

v Hodoníně 27. 10. 2021

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 -       nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků při vstupu do provozovny.

 -       doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.