Testování 22. a 29. 11. 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

    Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

         Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

      Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

o    Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti, jejíž charakter to neumožňuje)

Z výše uvedeného vyplývá, že testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží OTN, tzn. očkovaní nebo prodělali nemoc v posledních 180 dnech. Pokud však budou mít zájem o testování, bude jim to umožněno. Naopak žáci, kteří testování odmítnou, budou muset po celou dobu pobytu ve škole mít ochranu dýchacích cest. Žáci, kteří navštěvují ranní ŠD, budou testováni hned po příchodu do školy ve vestibulu. Bude to však časově a organizačně náročné. Proto pokud by dítě došlo až na 1. hodinu, bylo by to pro nás lepší. Ostatní žáci budou testováni v 1. vyučovací hodině, 4. ročník po návratu z plavání. Pokud bude žák pozitivní, budeme neprodleně kontaktovat rodiče, kteří si jej vyzvednou ve škole. Ti pak musí řešit další postup s dětským lékařem. Mějte proto telefony v pohotovosti.

Vzhledem k tomu, že se nám počet nemocných ve škole v poslední době zvyšuje, věřím, že pochopíte, že toto testování může odhalit další pozitivní žáky, kteří by tak mohli nákazu ve škole dále šířit.  

 Mgr. Martin Čechovský