Informace ředitelství školy - ošetřovné

Vážení rodiče, posílám Vám informace o potvrzování ošetřovného školou:

1.   V případě, kdy krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení karantény u jednotlivých dětí, aniž by bylo rozhodnuto o uzavření školského zařízení nebo jeho části, má Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče vystavit ošetřující lékař či KHS.

2.   Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části (třídy), potvrdí škola na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ. Lze vyplnit:

a)   online na portálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd

b  ve formátu pdf – přikládáme na web

3.   Škola bude potvrzovat tuto žádost až po ukončené karanténě. NE dříve!!!

Mgr. Martin Čechovský

Soubory