Informace ze 24. 1. 2022

Vážení rodiče, dnes jsme se opět všichni testovali s výsledkem 20 nově pozitivních žáků, 10 pozitivních po prodělané nemoci a žádný zaměstnanec. Jak dál:

1. Nově pozitivní žáci - škola zadala do systému, rodiče obdrží SMS, je nutno absolvovat PCR test. Pokud je test negativní a žák nemá příznaky nemoci, může do školy. Pokud je PCR pozitivní, významné kontakty odchází do karantény. Jelikož se testuje v pondělí a žáci nejsou sobotu a neděli ve škole, třída do karantény neodchází.  

2. Pozitivní po prodělané nemoci - dle KHS se posílají také domů, neabsolvují PCR test, ve škole však mohou být jen pokud nejsou Ag pozitivní. Doporučujeme po dvou dnech (např. v úterý odpoledne) provést Ag test doma a pokud je test negativní, poslat žáka ve středu do školy. My jej ve škole opět otestujeme a uvidíme. Někteří rodiče to řeší PCR testem. Pokud ten je negativní, žák může ihned do školy. Potřebujeme však potvrzení o negativitě emailem nebo SMS.

Omlouvám se, že se informace ze školy často mění. Předávám dál, co se dozvím od KHS. 

Čechovský, 603 868 546