Informace k 31. 1. 2022

Vážení rodiče, tentokrát zareagovalo MŠMT na změny stanovené vládou velmi brzy. Můžu vás tedy již dnes informovat o změně v opatřeních, která platí od 31. 1. 2022:

Od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid 19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více jak 30 dnů. Aby tito žáci tedy nemuseli již v pondělí absolvovat test, musí mít škola od zákonného zástupce potvrzeno, že dítě nemoc skutečně prodělalo. Budeme tedy potřebovat prohlášení zákonného zástupce formou:   a) elektronicky prostřednictvím Školy online třídnímu učiteli  b) v tištěné podobě žák přinese v pondělí do školy. Pokud takovéto potvrzení nebudeme mít, žák se testuje spolu s ostatními.

Vzor potvrzení: Jméno a příjmení, třída byl/a pozitivně PCR testován/a na covid 19 dne ........., tuto nemoc prodělal/a a upynula také nařízená doba izolace. Podpis zákonného zástupce.

Martin Čechovský, 603868546