Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech

pátek 8. dubna 2022: 14 – 17 hodin
sobota 9. dubna 2022: 9 – 11 hodin

Do prvních tříd budou zapsány děti:

  • narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
  • které v loňském roce získaly odklad povinné školní docházky

Děti, které měly odklad povinné školní docházky v minulém roce – je potřeba, aby přišly všechny opět k zápisu do první třídy – neplatí, že již mají místo ve škole, kam si dávali zákonní zástupci žádost minulý rok. 

Zápis proběhne za osobní účasti zákonných zástupců a dětí (v případě zhoršení epidemiologické situace bude řešeno jinak).

Od 7. března 2022 rezervujte termín zápisu v rezervačním systému školy – .

K zápisu přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Kartičku pojištěnce dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud byl odklad udělen ve školním roce 2021/2022

Žádáte-li o odklad školní docházky, přineste:

  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

ZŠ Mírové náměstí bude od 1. září 2022 opět otevírat přípravnou třídu ZŠ pro děti s odkladem povinné školní docházky. Více o přípravné třídě v příloze.

Soubory