Informace ze školní jídelny – upozornění pro rodiče dětí, které se stravují ve školní jídelně

jidelna
Zobrazeno: 1102x

Strávník má vždy automaticky přihlášen oběd (popř. i svačinku), pokud je nemocen nebo má plánovanou nepřítomnost ve škole, musí si vždy stravu odhlásit.

Odhlašování je možné

1. telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 do 6.00 hod. je zapnutý záznamník, v den nepřítomnosti je možnost odhlášení do 6.30 hod.

2. přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

V případě opakování neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).