Zápis do 1. třídy

zápis3
Zobrazeno: 295x

Termín zápisu                                                          Přihlášení ZDE

Pátek     21. 4. 2023   14.00 - 17.00 hodin

Sobota   22. 4. 2023     9.00 – 11.00 hodin

Zapsány budou všechny děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Zákonní zástupci se s dítětem dostaví k zápisu i v případě, že budou žádat o odklad školní docházky.

Pokud se ze závažných důvodů nemohou se svým dítětem k zápisu dostavit v daných dnech, je nutné tuto skutečnost nahlásit na sekretariát školy a domluvit se na náhradním termínu zápisu.

Děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se znovu k zápisu nemusí dostavit osobně, avšak zákonný zástupce dítěte je povinen opět se k zápisu dostavit.

K zápisu je nutné vzít rodný list dítěte, průkaz pojištěnce (dítěte) a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud je dítě cizinec, je třeba doložit jeho totožnost a připravit si povolení k pobytu.

Žádost o odklad

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je potřeba k žádosti o odklad přiložit dvě doporučení – posouzení školského poradenského zařízení (pedagogická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a posouzení odborného (příp. dětského) lékaře.

Tyto doklady je potřeba přinést již k samotnému zápisu.

Formulář žádosti o odklad najdete v příloze, příp. jej vypíšete u zápisu.

Pokud bude dítěti odložena školní docházka o jeden rok a zúčastní se zápisu, v příštím roce již k zápisu nemusí, avšak zákonný zástupce dítěte je povinen se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku dostavit.

Přípravná třída

Žáky s odkladem povinné školní docházky je možné zapsat do přípravné třídy na ZŠ Mírové náměstí. Více zde: https://www.zshodonin.cz/rodice/pripravna-trida 

 

Fotogalerie

Soubory