Důležitá sdělení

Vážení rodiče, ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 2. 5. 2016 druhou výzvu k předkládání projektových žádostí na podporu dětí ze sociálně slabých rodin v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP).

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2016 - 2017 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Naše škola se do projektu přihlásila. Po jeho schválení budou osloveny vytypované rodiny přímo úřadem práce. Potom je potřeba kontaktovat školu.

Mgr. Martin Čechovský

Sdělení ředitele školy

V důsledku rekonstrukce sociálních zařízení a dle § 24 odst.2) školského zákona vyhlašuji volno ředitele školy na dny 29. a 30. června 2016. Vysvědčení se bude vydávat již v úterý 28. 6. 2016 do 9.00 hodin. V případě zájmu bude zabezpečen provoz školní družiny včetně stravování.

Mgr. Martin Čechovský

Poslední dokumenty