Důležitá sdělení

Vážení rodiče, ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 2. 5. 2016 druhou výzvu k předkládání projektových žádostí na podporu dětí ze sociálně slabých rodin v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP).

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2016 - 2017 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Naše škola se do projektu přihlásila. Po jeho schválení budou osloveny vytypované rodiny přímo úřadem práce. Potom je potřeba kontaktovat školu.

Mgr. Martin Čechovský

ZŠ Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení k VZ: „Dodávka konvektomatu do školní kuchyně“

Poslední dokumenty

Novinky z webu ŠSK Očov