Hygienická pravidla

Zobrazeno: 227x

Dobrý den, vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přibývajících případů onemocnění COVID-19, jejichž počet narůstá i v našem zařízení, na vás apeluji a připomínám dodržování stále platných obecných hygienických pravidel. Sem patří zejména hygiena rukou, pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou. Dodržovat dostatečnou vzdálenost, nebo vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní a i žáky s projevy nemoci neposílat do hromadného školského zařízení. Dle KHS žádná speciální opatření neplatí. V případě projevů onemocnění tedy kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře.

Děkuji za pochopení a součinnost, Mgr. Jakub Král.