Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. René Falta Dle zákona 563/2004 je školní psycholog pedagogickým pracovníkem. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické,…

Číst více
Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Hana Ammerová Speciální pedagožka komunikuje a úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a jinými…

Číst více
Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Michaela Nešporová Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem a školním…

Číst více