Dění ve škole

Škola v přírodě 3.A a 3.C

Škola v přírodě 3.A a 3.C

V termínu od 6. do 10. května byly třídy 3.A a 3.C na škole v přírodě v Hipocentru v Koryčanech. Žáci si vyzkoušeli vázání uzlů, střelbu z luku, hod sekyrkou,…

Číst více
Turnaj ve stolním fotbale

Turnaj ve stolním fotbale

 Máme za sebou úžasný turnaj ve stolním fotbale, který se konal v průběhu 2. pololetí na naší škole! Výsledky: 1. stupeň: místo: Futboláci (4.B) místo: Team…

Číst více
Blokové programování

Blokové programování

Robotika VEX umožňuje zábavnou formou zapojit do informatického myšlení, algoritmizace a kódování. Žáky provází všemi úrovněmi aplikace VEXcode s blokovým…

Číst více
Den Země

Den Země

V pátek 19.4.  žáci školy oslavili Den Země úklidem odpadků a připojili se k celostátní akci „Ukliďme Česko“.  Každý tak přispěl svým dílem ke zlepšení…

Číst více
McDonald´s cup

McDonald´s cup

23. 4. se v Hodoníně na hřišti U Červených domků odehrál další fotbalový turnaj s názvem McDonald's Cup, tentokrát však pro mladší kategorii (žáky 1. až 3.…

Číst více
Utíkej, schovej se, bojuj!

Utíkej, schovej se, bojuj!

V pátek 19.4. proběhl ve škole praktický nácvik evakuace formou požárního poplachu. Nově se žáci teoreticky naučili, co je invakuace, a jak se chovat, pokud…

Číst více
McDonald´s cup 1. stupně

McDonald´s cup 1. stupně

Dne 17. 4. se v Hodoníně na hřišti U Červených domků odehrál fotbalový turnaj s názvem McDonald's Cup pro žáky 4. a 5. tříd. Naši žáci na úvod remízovali s…

Číst více
Lesnický den ve Bzenci

Lesnický den ve Bzenci

Ve středu 10.4.2024 se žáci 8.A a 8.C zúčastnili Lesnického dne na SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Pro účastníky bylo připraveno 14 stanovišť,…

Číst více
Jaké je to být nevidomý?

Jaké je to být nevidomý?

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) připravila pro děti v knihovně pestrý program, kterého se zúčastnila třída 2.C. Děti si mohly vyzkoušet…

Číst více
Okresní kolo ve volejbalu

Okresní kolo ve volejbalu

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se naši žáci 2. stupně zúčastnili okresního kola ve volejbale ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou. Eliška Filípková, Alžběta Špérová,…

Číst více
ŠKOLNÍ FÓRUM NA OČOVĚ 2024

ŠKOLNÍ FÓRUM NA OČOVĚ 2024

Dne 04.04.2024 jsme zorganizovali v pořadí již třetí „Školní fórum“. „Školní fórum“ proběhlo přímo v prostorách školy. Podstatou akce bylo podnítit co nejvíce…

Číst více
Páťáci hrají divadlo

Páťáci hrají divadlo

Žáci z volitelného předmětu Malý čtenář přišli pro děti z družiny zahrát pohádku O Karkulákovi. Veselé divadlo všechny rozesmálo. Už se těšíme na další…

Číst více
,,Žáci učí žáky”

,,Žáci učí žáky”

,,Žáci učí žáky” na Očově Ve středu 27. března se na ZŠ Hodonín Očovská uskutečnil projekt „Žáci učí žáky“. Starší žáci 2. stupně si pro své mladší spolužáky…

Číst více
Okresní kolo v plavání

Okresní kolo v plavání

Dne 27.3. se v Ratiškovicích uskutečnilo okresní kolo v plavání žáků ZŠ. Naše družstvo dívek ve složení Jedličková Elen, Šaňková Adéla, Čechovská Karolína a…

Číst více
Světový den vody

Světový den vody

U příležitosti Světového dne vody navštívil druháčky chemik pan Imrich, který dětem vysvětlil význam vody na Zemi, důležitost pitného režimu i způsob čištění…

Číst více
Odpoledne s Andersenem

Odpoledne s Andersenem

V pátek 22. 3. se děti 3. a 4. ročníku zúčastnily celorepublikové akce Odpoledne s Andersenem. Za pomoc děkujeme dětem ze školního parlamentu, které pomáhaly…

Číst více
Putování s beránkem

Putování s beránkem

Žáci 1. stupně si v edukačním programu Putování s beránkem v sále Evropa prohlédli práci řemeslníků při vytváření výrobků s velikonoční tématikou a jejich…

Číst více
3D tisk

3D tisk

Naši žáci se stále více dozvídají o 3D tisku. Díky projektu "Průša do školy" jsme si mohli již dříve vyzkoušet, jak se s takovou tiskárnou pracuje, jak obtížné…

Číst více
Osobní pohoda - Well being

Osobní pohoda - Well being

Dne 14 .3. se v Ratíškovicích konalo vzdělávací setkání školních parlamentů. Na konferenci která se zabývala tématem celkové pohody žáků a jak bojovat se…

Číst více
Galerie do kapsy

Galerie do kapsy

Průvodci po Galerii výtvarných umění v Hodoníně se za 2 hodiny stali žáci 4. ročníku. Vytvořili si vlastní galeri soch a obrazů, na kterou mohou pozvat své…

Číst více
Nejlepší mladý chemik ČR

Nejlepší mladý chemik ČR

Děkujeme Elišce Filípkové z 9.A za vzornou reprezentaci školy v soutěži "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR". Eliška postoupila do regionálního finále mezi…

Číst více
Tvorba Karla Kryla

Tvorba Karla Kryla

David Uličník seznámil osmý a devátý ročník se životem a tvorbou Karla Kryla V pondělí 5. března 2024, u příležitosti 30. výročí úmrtí Karla Kryla, se…

Číst více
A pak se to stalo!

A pak se to stalo!

Krásný kulturní zážitek jsme si dnes odnesli z divadla Radost. Poučili jsme se, zasmáli se a vyzkoušeli si, jaké to je stát na prknech, co znamenají svět .…

Číst více
Přednáška o Ghaně

Přednáška o Ghaně

První březnový den se žáci druhého stupně v hodinách angličtiny dozvěděli mnoho informací o africké zemi GHANA. Přijel nás navštívit Solomon Obeng Affum, který…

Číst více
"Bájní" čtvrťáci

"Bájní" čtvrťáci

Žáci 4. ročníků se v Městské knihovně v Hodoníně hravou formou seznámili s českými bájemi a pověstmi. Dozvěděli se tak něco o Přemyslu Oráčovi, o Praotci…

Číst více