Dění ve škole

Adventní kalendář

Adventní kalendář

Po roce opět otvíráme adventní kalendář. Každý den na nástěnce před sborovnou a zde na stránkách zjistíte, co nás čeká následující den.  Pojďte si s námi…

Číst více
Návštěva na ISŠ Hodonín

Návštěva na ISŠ Hodonín

Dne 23.11. 2023 se žáci osmých a devátých ročníků naší školy zúčastnili Dne otevřených dveří na Integrované střední škole Hodonín.  Žáci měli možnost podívat…

Číst více
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince se na naší škole konala tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš, čerti a andělé navštívili třídy a rozdali dětem dárky.  Děti se na…

Číst více
Kapka fyziky

Kapka fyziky

V pátek 1.12. 2023 a v pondělí 4.12.2023 se žáci dalších dvou osmých ročníků šli podívat na akci s názvem “Kapka fyziky” pořádanou SŠPU Hodonín. Na této akci…

Číst více
Exkurze do KD v Hodoníně

Exkurze do KD v Hodoníně

Ve čtvrtek 21. listopadu 2023 se mohli žáci 1. a 2. tříd účastnit komentované prohlídky v Kulturním domě Horní Valy v Hodoníně. Přítomní žáci si tak rozšířili…

Číst více
Nové lego v družině

Nové lego v družině

Žáci, kteří chodí do družiny, mohou nově využívat také stavebnici Lego. Všichni tak mohou rozvíjet svou jemnou motoriku či procvičit mozek při konstrukci…

Číst více
Oblastní kolo v piškvorkách

Oblastní kolo v piškvorkách

Dne 13.11.2023 se zúčastnili zástupci naší školy oblastního kola v Pišqworkách, které pořádalo Gy, OA a JŠ s právem státní JZ v Hodoníně. Celkem se této akce…

Číst více
Okresní kolo ve florbalu

Okresní kolo ve florbalu

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se v Hodoníně konalo okresní finále ve florbale kategorie IV. chlapci.  Naši kluci vstoupili do turnaje skvěle, když suverénně přehráli…

Číst více
Dějepisné exkurze

Dějepisné exkurze

Přelom října a listopadu byl na 2. stupni Očova ve znamení dějepisných exkurzí. Naši šesťáci, konkrétně třídy 6. A a 6. C, vyrazili v úterý před podzimními…

Číst více
Okrskové kolo florbalu

Okrskové kolo florbalu

V úterý 7.11. 2023 se v hale v Dubňanech konalo okrskové kolo florbalu kategorie III. chlapci.  Našim klukům se sice úvodní zápas ve skupině vůbec nepovedl, i…

Číst více
Halloween party

Halloween party

Ve středu 25.10. 2023 ovládli naši školu duchové, strašidla, ale i hry a diskotéka. V rámci programu, na kterém se podílel školní parlament, se prostory školy…

Číst více
Kapka fyziky

Kapka fyziky

V pátek 20.10.2023 a v pondělí 23.10.2023 se žáci dvou osmých ročníků šli podívat na “Kapku fyziky” pořádanou SŠPU Hodonín. Na této akci jim studenti střední…

Číst více
Halloween party

Halloween party

I letos vás zve školní parlament na Halloween party, která se koná 25. 10. 2023 od 17:00 do 20:00. Akce je určena pro žáky 1. až 5. třídy. Upozornění : 1)     …

Číst více
Školení pedagogů

Školení pedagogů

V úterý 26. září 2023 se zúčastnil náš pedagogický sbor školení, které se týkalo první pomoci. Pod vedením zkušených záchranářů a hasičů se učitelé dozvěděli o…

Číst více
Adaptační kurz 6. ročníků

Adaptační kurz 6. ročníků

Ve druhé polovině září se v RS Prudká uskutečnily adaptační kurzy tříd 6.A, 6.B a 6.C. Okolí areálu tvoří malebná zalesněná kopcovitá krajina, z části patřící…

Číst více
Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Kvíz pro žáky druhého stupně v rámci Evropského dne jazyků. Klikni na odkaz, vyplň řádně kvíz včetně svého jména, a odešli. Termín posledního odevzdání je…

Číst více
Učíme se vařit a péct

Učíme se vařit a péct

Žáci osmých ročníků se v rámci pracovních činností obeznamují se základy vaření a pečení. Poprvé si zkusili sami upéct jablečný štrúdl a kynutý kakaový závin.…

Číst více
Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Ve středu 20.9. 2023 se výběr děvčat druhých a třetích tříd zúčastnil pilotního turnaje v miniházené.  Turnaj ukázal děvčatům házenou jako sport, který rozvíjí…

Číst více
Den řemesel

Den řemesel

12. 9. se žáci 5.B zúčastnili programu Dne řemesel. Dozvěděli se, jak se dříve razily mince, co se pletlo z proutí, a spoustu dalších informací o zapomenutých…

Číst více
Rozloučení na radnici

Rozloučení na radnici

Po dvouleté přestávce měli žáci 9. A, 9. B, 9.   C naší školy   možnost nahlédnout do prostor sálu městské radnice. Zde se konalo slavnostní předávání…

Číst více
Exkurze do Holíče

Exkurze do Holíče

Dne 15.6.2023 se zúčastnili naši deváťáci exkurze do Holíče na Slovensku. Jako první zde vystoupali na rozhlednu na Hrebeni, poté se přesunuli na prohlídku…

Číst více
Výlet 9.C do Prahy

Výlet 9.C do Prahy

6. a 7. června 2023 navštívila třída 9.C s paní učitelkou Mgr. Silvií Haunerovou a RNDr. Marií Růžicovou naše hlavní město, Prahu. Po příjezdu do Prahy žáci…

Číst více
Dvojnásobní mistři DRAKOBITÍ

Dvojnásobní mistři DRAKOBITÍ

Dne 16. 6. 2023 se v areálu hodonínského přístaviště „U Jezu“ konaly závody dračích lodí – „Školní drak“. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích – mladší (6.…

Číst více
Školní výlet 6. C

Školní výlet 6. C

Naše třída 6. C se ve dnech 5. – 7. června vydala na třídenní školní výlet do kraje pod Pálavou. Jeho hlavním tématem byl pobyt římských vojsk na našem území a…

Číst více
Mezinárodní sportovní hry

Mezinárodní sportovní hry

Ve čtvrtek 8. června se vybraní žáci 5. – 9. ročníku naší školy zúčastnili, v rámci mezinárodního sportovního dne, florbalového turnaje pořádaného v Hodoníně…

Číst více
Soutěž mladých cyklistů

Soutěž mladých cyklistů

SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ, kterou 3. května pořádala ZŠ Vančurova, prověřila znalosti a dovednosti celkem patnácti družstev z jedenácti základních škol z…

Číst více
Soutěž mladých zdravotníků

Soutěž mladých zdravotníků

Dne 25.5.2023 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, které pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Hodonín. Soutěž se konala u…

Číst více
Sbírka pro onkoláčky

Sbírka pro onkoláčky

Naše školní družina se zapojila do projektu „sbírka pro onkoláčky,“ který pořádá Nadační fond Šance onkoláčkům. Děti ze školní družiny tak mezi sebou vybraly…

Číst více
Trvalkový záhon

Trvalkový záhon

V měsíci dubnu se pod vedením paní učitelky Krůželové a Hájkové žáci zapojili do výsadby trvalek pod okny jídelny. Práce to nebyla jednoduchá. Nejdříve se…

Číst více
Terénní praxe 8. ročníků

Terénní praxe 8. ročníků

Ve dnech 10. -12.5. 2023 se žáci 8. ročníků zúčastnili terénní praxe v Čeložnicích. Tato událost je součástí našeho školního vzdělávacího plánu a koná se každý…

Číst více
Mistr ČR 2023

Mistr ČR 2023

Simona Holubová se ve dnech  7. - 8. května 2023 zúčastnila republikového šampionátu žákovské kategorie U13 v Havířově, odkud dokázala přivézt do Hodonína…

Číst více