Organizační pokyny

Zobrazeno: 1460x

Provozní doba školní družiny je od 6.00 do 16.30 hodin. Děti se vyzvedávají do 16.15 hodin.

Upozornění pro rodiče:

Pro vyzvednutí dítěte je nutné vytáčet telefonní čísla, která jsou vyvěšena na vstupních dveřích do školy. Po zazvonění oznámí rodič příslušné paní vychovatelce jméno vyzvedávaného dítěte a vyčká na jeho příchod k hlavnímu vchodu do školy.

Příspěvek na školní družinu

Rodiče platí měsíčně příspěvek 300,- Kč stanovený Vnitřním předpisem ze dne 31. 8. 2006 na základě ustanovení § 112 a § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. 2. 2005 o zájmovém vzdělávání.

Tento příspěvek se hradí spolu se stravným měsíc předem, vždy do 18.data v měsíci. 

Soubory