Metodici

Vedoucí metodické sekce 2. stupeňMgr. Silvie Haunerováhaunerova@zsocov.cz+420 518 398 720
Vedoucí metodické sekce 1.stupeň Mgr. Milena Krištofovákristofova@zsocov.cz+420 518 398 730
Vedoucí metodické sekce 1. stupeňMgr. Irena Juráčková jurackova@zsocov.cz +420 518 398 724
Školní metodik prevenceMgr. Michaela Nešporová nesporova@zsocov.cz+420 518 398 719
Koordinátor environmentální výchovyMgr. Kateřina Hájkováhajkova@zsocov.cz +420 518 398 738
Vedoucí metodické sekce školní družinaRomana Ševčíková sevcikova@zsocov.cz +420 518 398 731