Oddělení školní družiny

  1. oddělení – paní vychovatelka Bc. Eva Poláková, MBA
  2. oddělení – paní vychovatelka Lenka Plšková
  3. oddělení – paní vychovatelka Alena Fedáková
  4. oddělení – paní vychovatelka Romana Ševčíková
  5. oddělení – paní vychovatelka Ivona Miléřová
  6. oddělení - paní vychovatelka Markéta Bůžková

Ve svých odděleních připravují paní vychovatelky tyto činnosti:

- činnosti průběžné: společná četba pohádek a knih s dětským hrdinou, volné a odpočinkové hry na koberci, námětové a stolní společenské hry, tvořivé hry, kvízy, soutěže, konstruktivní práce se stavebnicemi, rekreační pobyty na školním hřišti

- činnosti pravidelné: nové výtvarné techniky, seznamování s keramickou hlínou, učíme se nové písně, malba vodovými a temperovými barvami, papírové skládanky, práce s nůžkami, vystřihovány, koláže