Adaptační kurz 6. ročníků

adaptak
Zobrazeno: 434x

Stejně, jako v minulých letech, se žáci šestých tříd i letos zúčastnili adaptačního kurzu. 

Adaptační kurzy tříd 6.A, 6.B a 6.C se uskutečnily druhý zářijový týden v RZ Prudká v údolí řeky Svratky. Krásné prostředí umožnilo všem třem třídám co nejlépe nastartovat náročný proces vytváření zdravého prostředí ve třídách. Program plný aktivit měl za úkol dětem pobyt zpestřit a napomoci jim ve vzájemném poznávání se nejen mezi sebou, ale i s novými třídními učiteli. K největším zážitkům bezesporu patřila večerní hra „noc trifidů“. 

Věříme, že tyto společně prožité chvíle děti na dlouhou dobu spojí a že si rády vzpomenou na svůj „adapťák“ v šestce. Poděkování patří vedení školy, třídním učitelům Mgr. M. Nešporové, Mgr. R. Nedbalovi, zastupujícímu třídnímu učiteli Bc. O. Vacenovskému, zdravotnici Mgr. E. Polákové. Všichni jmenovaní se starali nejen o zdraví dětí na pobytu, tak o jejich bezpečí při cestách vlakem. Zásluhu na adaptačních kurzech šestých tříd má také Město Hodonín a JMK, který nám umožnil čerpat zdroje z Dotačního programu „Preventivní programy škol v roce 2022“, což napomohlo k finanční podpoře vedoucí k částečnému zabezpečení akce.