Kyberšikana a bezpečnost na internetu

Zobrazeno: 223x

Dne 3.1.2023 se žáci 9. ročníků zúčastnili preventivního programu na téma Kyberšikana a bezpečnost na internetu. Přednášku vedl por. Bc. Petr Zámečník – preventista PČR. 

Žáci se seznámili s jednotlivými druhy kyberšikany, s nejčastějšími projevy kyberkriminality, a to s důrazem na trestní zákoník. 

Dozvěděli se také, kde hledat případnou pomoc, pokud by se s projevy kyberšikany osobně setkali.

Kyberšikana je dnes, v době moderních technologií, velmi rozšířenou formou nátlaku na jedince. Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.).  

Mgr. Michaela Nešporová, Mgr. Radek Nedbal