Postav grunt

0d4cb249-4437-4d33-a1a6-1aa696cca0dd (1)
Zobrazeno: 371x

Děti 3.D třídy navštívily v rámci pracovních činností Muzeum T.G. Masaryka, kde pro ně byl v sálu Evropa nachystaný výukový program“ POSTAV GRUNT“.

Děti se dozvěděly , co vše život a práce na farmě obnáší. Velkým zážitkem pro ně bylo, že si každý z překližky vyřezal lupénkovou pilou své domácí zvířátko a farmu, kterou si poté žáci sami sestavili a odnesli do školy. 

Současně jsme si všichni prohlédli i výstavu krásných starých hraček, s nimiž jsme si mohli pohrát. Děti si dobu strávenou v muzeu moc užily a program se všem moc líbil. 

KH

Fotogalerie