ŠKOLNÍ FÓRUM NA OČOVĚ 2024

433967633_122179992176008251_7203775712075457642_n
Zobrazeno: 141x

Dne 04.04.2024 jsme zorganizovali v pořadí již třetí „Školní fórum“. „Školní fórum“ proběhlo přímo v prostorách školy. Podstatou akce bylo podnítit co nejvíce žáků k tomu, aby přemýšleli o rozvoji a možnostech zlepšení jak věcí ve škole tak i ve městě. Ukázat, že mají možnost vývoj jak ve škole, tak i ve městě aktivně ovlivňovat. Probudit jejich zájem o okolí, o vyhledávání informací a naučit žáky přijímané informace kriticky hodnotit dosáhnout ztotožnění s okolím a podpořit místní patriotismus. Nejednalo se pouze o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale především o formu skupinového projednávání. 

Této akce se zúčastnilo celkem 30 žáků 5.- 9. tříd. Jako zástupce školy vystoupil pan ředitel školy Mgr. Jakub Král, který zhodnotil naplnění priorit z minulého roku a vyslechl si návrhy priorit nových pro oblast školy. Za město pak vystoupil místostarosta města Hodonín pan Ing. Ondřej Fialík a koordinátorka projektu "Zdravé město a MA 21" paní Ing. Jana Holomčíková. 

Pan místostarosta zhodnotil naplnění priorit z minulého roku, kdy se vyjádřil k aktuálně řešeným prioritám, jako i k prioritám novým ve městě Hodonín. Stejně tak se vyjádřil k aktuálním návrhům a přislíbil, že dle možností se jimi bude dále zabývat. K výsledkům „Školního fóra“, a vybraným prioritám pro oblasti školy i města následně proběhne celoškolní anketa, kdy dostanou i ostatní žáci školy možnost se vyjádřit formou hlasování o přednesených prioritách. Celá akce proběhla ve velmi tvůrčím prostředí a naplnila stanovené cíle.

Děkujeme všem zúčastněným za účast a aktivní přístup.

Fotogalerie