Věkové skupiny strávníků – ceny obědů od 1. 9. 2023

Zobrazeno: 1104x

Na základě vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin, těmto věkovým skupinám odpovídají finanční limity na nákup potravin. Věkové skupiny jsou rozděleny:

Obědy:

Věková kategorie

Cena za 1 oběd

Měsíční záloha

7 – 10 let

34,-

680,-

11 – 14 let

37,-

740,-

15 a více let

40,-

800,-

 Svačiny:

Věková kategorie

Cena za 1 svačinu

Měsíční záloha

7 – 10 let

20,-

400,-

11- 14 let

23,-

460,-

15 a více let

23,-

460,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na začátku školního roku tj. 1.  9. a v této věkové skupině jsou zařazeni celý školní rok tj. do 31. 8. Přechodem strávníka do vyšší věkové skupiny se mění cena oběda a výše měsíční zálohy.

Stravné se platí zálohově. První platba musí proběhnout do 18. srpna a potom již vždy k 18. v měsíci. Poslední platba bude k 18. květnu. Platbu lze provést hotově v ČSOB poplatek 70,- Kč nebo trvalým příkazem u Vašeho peněžního ústavu na číslo účtu: 160310219/0300, KS: 1379, VS: každý strávník má svůj VS, který dostane v kanceláři ŠJ.

Školní družina 300,- Kč měsíčně (částku lze přičíst ke stravnému).

Vyúčtování se provádí 1x ročně (na konci školního roku).

V době nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu, rodiče si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče v době od 10.45 – 11.15, 13.45 – 13.55 hod. Další dny nemoci je nutné obědy odhlásit, nebo je možné stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů tzn. cena potravin + provozní náklady 33,91 Kč.

V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku na provozní náklady z titulu náhrady školy (podle Zákona č. 89/ 2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole (např. je objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění atp.).

Odhlašování stravy je možné:

  1. Telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 – 6.00 hod. je zapnutý záznamník (v den nepřítomnosti odhlášky do 6.30 hod.)
  2. Přes internetové stránky školy

Školní jídelna vaří dvě hlavní jídla denně, žáci přihlášení ke stravování mají navolený oběd č.1 pokud si vyberou oběd č. 2 je nutné oběd přečipovat. Přečipování obědů je možné dva pracovní dny dopředu na terminálu ve školní jídelně nebo na internetových stránkách školy (k přihlášení je potřeba kód, který obdrží rodiče v kanceláři ŠJ)

Dva pracovní dny dopředu je možné objednat oběd pro žáka, který má odpolední vyučování.

Jídelní lístek je na internetu na týden dopředu.

Případné dotazy na tel. 518 398 710 vedoucí Školní jídelny J. Glöcklová.