Informace ze školní jídelny - odhlašování stravy v době nepřítomnosti ve škole

jídelna
Zobrazeno: 434x

Vážení zákonní zástupci, strávník má vždy automaticky přihlášen oběd (popř. i svačinku), pokud je nemocen nebo má plánovanou nepřítomnost ve škole, musí si vždy stravu odhlásit.

Odhlašování je možné

1. telefonicky na čísle 518 398 710, od 14.30 do 6.00 hod. je zapnutý záznamník, v den nepřítomnosti je možnost odhlášení do 6.30 hod.

2. přes internetové stránky školy www.zsocov.cz

V případě opakování neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

Děkujeme za pochopení.