Informace ze školní jídelny

Zobrazeno: 500x

V měsíci červnu se obědy vydávají do 30. 6. (k obědu bude dětský párek, pečivo a 100% ovocná šťáva).  Poslední možnost změn v odhlašování i přihlašování obědů je do úterý 27. 6. 2023 do 14.00 h.

Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za šk. rok 2022/2023 proběhne ve dnech 29. 6. 2023 od 11.00 – 14.00 h a 30. 6. 2023 od 9.00 – 11.00 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2023 musí být zaplaceno do 18. 8. 2023.  Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2024. Dodržujte, prosím, termín plateb!!!

Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1.9. – 31.8.). Žáci 9. tříd musí odevzdat čipy! Pouze za nepoškozené čipy bude vrácena peněžitá záloha, na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Rodiče žáků 9. tříd, prosím, zrušte si zadané trvalé příkazy na platby stravného!! 

Děkuji.

Ceny obědů a svačinek od 1. 9. 2023

Věková kategorieCena oběduCena svačinkyMěsíční záloha na obědyMěsíční záloha na svačinky

7 - 10 let

34,-

20,-

680,-

400,-

11 - 14 let

37,-

23,-

740,-

460,-

15 a více let

40,-

23,-

800,-

460,-

 

Soubory