Informace ze školní jídelny

obědy
Zobrazeno: 239x

V měsíci červnu se obědy vydávají do 28. 6. 2024 (k obědu bude dětský párek, pečivo a 100% ovocná šťáva). Poslední možnost změn v odhlašování i přihlašování obědů je do úterý 25. 6. 2024 do 13.00 h. Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno. Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za šk. rok 2023/2024 proběhne ve dnech 27. 6. 2024 od 11.00 – 13.00 h a 28. 6. 2024 od 9.00 – 11.00 h v kanceláři ŠJ.

Peníze si vyzvednou rodiče žáků nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.

Dále upozorňujeme, že stravné na září 2024 musí být zaplaceno do 18. 8. 2024.  Další platby musí proběhnout vždy do 18. v měsíci na násl. měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2025. Dodržujte, prosím, termín plateb!!! Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného šk. roku (šk. rok se počítá od 1. 9. – 31. 8.). Zadejte, prosím, správnou částku (obědy, svačinky, popř. družina se platí dohromady jednou částkou) a variabilní symbol (ne rodné číslo) k placení stravného!!

 Ceny obědů a svačinek

Věk. kategorie

Cena  obědu

Cena svačinky

Měsíční záloha  na obědy

Měsíční záloha na svačinky

  7 – 10 let34,-20,-680,-400,-
11 – 14 let37,-23,-740,-460,-
15 a více let40,-23,-800,-460,-

Soubory